FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Megszűnik a könyvvizsgálati kötelezettség?
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2011.04.20-án tartott sajtótájékoztatón ismertette a kormány Széll Kálmán tervének I. számú bürokrácia-csökkentő programját.

A program részletesen elemzi a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek nagyságrendjét, időigényét, költségvonzatát, rámutatva arra, hogy a magyarországi vállalatokat drámaian magas bürokrácia sújtja. Magyarországon az adminisztrációs terhek a GDP 10,5%-ára, mintegy 3000 milliárd forintra rúgnak, szemben az uniós átlag 1000 milliárd forinttal, amely a GDP 3,8%-a.

 

A vállalkozások üzleti érvényesülésük egyik legfőbb akadályát a kiszámíthatatlanul változó szabályozásban, és a túlzott állami adminisztrációban látják. A kormány első lépésként a következő 5 területen fogalmaz meg konkrét intézkedéseket összességében 500 milliárd forintos költségmegtakarítást ígérve.

 

 1. Adófizetések és bevallások módjának egyszerűsítése
 
A terv szerint csökkentik az adófolyószámlák számát, mellyel az azokra történő átutalás is egyszerűbbé válik. Felülvizsgálják az adóbevallások gyakoriságát. Összevonásra kerül hat adónem (szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék, rehabilitációs hozzájárulás, játékadó, agrártermelési költség, cégautó adó), egyúttal a bevallási határidő szinkronizálása, bevallások számának csökkentése.
 
 1. Könyvvizsgálói kötelezettség eltörlése a kisebb vállalkozásoknál
 
A jelenleg érvényben lévő számviteli törvény szerint, akkor nem kötelező a könyvvizsgálat, ha
 • az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és
 • az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.
A terv szerint növelik a könyvvizsgálati kötelezettség árbevételi értékhatárát:
 • 2012.01.01-től 200 millió Ft-ra
 • 2014.01.01-től 300 millió Ft-ra
A jogszabály változtatás sok kis-és középvállalkozás számára évi 300-400 ezer forint könyvvizsgálati költség megtakarítását jelenti majd.
 
 1. Kormányzati döntéshozatalt támogató kötelező adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése
 
A hatósági adatbázisok egymáshoz igazításával elkerülhető számos, vállalkozásokat érintő adatszolgáltatási kötelezettség.
A vállalkozókat terhelő adatszolgáltatás végrehajtási kereteinek meghatározásával csökken a vállalkozásokat érintő adatszolgáltatások idő és költségráfordítása, megszűnik az indokolatlan párhuzamosság, javul a hatékonyság.
 
A NAV és a TB szervek adatigénye közötti átfedések megszüntetésével feleslegessé válnak azok a járulékos adatlapok, melyek az egészségbiztosítási ellátás igénybevételekor (pl.: táppénz, GYED, TGYÁS, stb.).kitöltendőek.
 
 1. Hatósági bírságolás a vállalkozások számára követhető, betartható és kevésbé irritáló gyakorlatának kidolgozása
 
A kormány terve szerint a vállalkozások számára átláthatóvá kell tenni a szabályozást, mely alkalmas arra, hogy a vállalkozások pontosan megismerjék, hogy milyen előírás vonatkozik rájuk, ezek megsértése milyen jogkövetkezménnyel jár, és ki ellenőrzi a betartásukat.
 
 1. A foglalkoztatás adminisztrációjának csökkentése
 
Ennek keretében:
 • Munkavállaláshoz kapcsolódó adat bejelentési kötelezettség egyszerűsítése
 • Egyéni járulékszámlák kialakítása, a jelenleg formális, a munkavállalók számára valódi biztosítékot nem jelentő adatszolgáltatás megszűntetése.
 • Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkavállalók munkabérével összefüggő juttatásaival és munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentáció egyszerűsítése
 • Üzemi tanács opcionálissá tétele
 • A munkavállaló felvételének megkönnyítése és az elbocsátással kapcsolatos követelményeknek a vonatkozó alkotmányos elvárásokban rögzítettek szerinti meghatározása
 • Kárfelelősség kockázatának csökkentése
 • A munkaidő adminisztrációjának rugalmassá tétele
 • Az éjszakai és hétvégi bérpótlék felülvizsgálata, a végkielégítések és a felmondási idő csökkentése
 • A felesleges képesítési követelmények csökkentése, eltörlése.