FAIL (the browser should render some flash content, not this).
2012-től kötelező a kamarai regisztráció
PDF Print E-mail
There are no translations available.

A gazdasági kamarákról szóló 199. évi CXXI. törvény 2012. január 1-jétől hatályos módosítása szerint 2012-től kötelező a kamarai regisztráció: azok a gazdálkodók, akik már 2011. december 31-én is működtek, 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

A tevékenységüket 2012-ben kezdő gazdálkodók esetében, a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.
 
A mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati és vadászati tevékenységet (ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet, továbbá a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek által létrehozott, a termékek piacra jutását segítő szervezetek tevékenységét is) főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet és mezőgazdasági termelő, bejegyzés kérésére nem köteles. Az agrárkamara kamarai nyilvántartást nem vezet.
 
A kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulás fizetendő (a hozzájárulás összege önkéntes tagok esetén levonható a tagdíjból). Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. A nem tag, regisztrált gazdálkodók is jogosultak azonban bizonyos, a törvény által előírt szolgáltatások igénybevételére.
 
A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások a következők:
  • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
  • üzleti partnerkeresés;
  • pályázatfigyelés.
Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. január vége) a vállalkozások a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, illetve személyesen, az ügyfélszolgálati irodákban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, online verziója várhatóan 2012. január végén lesz elérhető, amely lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést.
 
Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.