FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Üzleti tervek készítése
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Az üzleti tervezés minden vállalkozás lételeme: egyrészt, mert a tőkepiacon lehetetlen forrásokhoz jutni konkrét üzleti tervek nélkül, másrészt, mert kizárólag a megfelelően elkészített és professzionális üzleti tervek alapozhatják meg hosszú távon egy vállalat nyereségességét és ezáltal fennmaradását.

Az üzleti tervezés során több szinten kell gondolkodni, így elsődlegesen beszélünk stratégiai tervről (1-10 éves időtáv), operatív tervről (stratégiai terv céljait valósítja meg) és akció tervről (konkrét problémák megoldását célozza). A professzionális üzleti tervezés mindhárom tervtípust tartalmazza, kiegészítve ezt a piac elemzésével, a konkurenciák és piaci trendek vázlatával, illetve a várható pénzügyi és eredmény adatokkal.

Üzleti tervezési szolgáltatásunk keretében komplex szolgáltatást nyújtunk: áttekintjük üzleti folyamatait, majd felülről-lefelé haladva részletesen megtervezzük gazdasági tevékenységét az Ön által meghatározott adatok alapján és elkészítjük az egyes évek várható eredmény és cash-flow kimutatásait is.

Milyen fő részekből áll egy üzleti terv?

 •  I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ: a stratégiai terv megállapításainak kivonatolt változata, terjedelme 1-3 oldal
   
 • II. STRATÉGIAI CÉLOK: megrendelővel egyeztetve meghatározásra kerülnek az 5 éven belül elérendő célok. Terjedelme 1-4 oldal.
  •   Vízió
  • Küldetés
  • Minőségi nyilatkozat
 •  III. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE: itt kerül bemutatásra a kutatás, illetve annak eredménye, valamint szintén itt kerül sor a jelenlegi tevékenységi mutatók alapján változtatási javaslatok és új lehetőségek bemutatására is. Terjedelme: 10-35 oldal.
  •  Portfolió elemzése
   • Jelenlegi termékek
   • Új termékek kialakítása
   • Lehetséges scope változatok
  • Makro környezet elemzése
   • Nemzetközi gazdasági helyzet
   • Technológia, tudás
   • Kormányzati politika
   • Társadalmi helyzet, demográfia
  • Mikrokörnyezet elemzése (Porter 5-erő modell)
   • Szállítók
   • Vevők
   • Meglévő versenytársak
   • Piacra lépő új versenytársak
   • Helyettesítő termékek
  • Innováció
  • Termékdifferenciálás
 • IV. PIACI STRATÉGIA: a III. fejezetben részletesen elemzett helyzet alapján tett ajánlások racionalitásának bizonyítása, az értékesítési folyamatok és ajánlások bemutatása. Terjedelme: 2-8 oldal.
  •  Piaci pozicionálás
  • Piaci stratégiai célok mérése
  • Piaci stratégia megvalósítása
 • V. PÉNZÜGYI STRATÉGIA: bemutatásra kerül a III-IV. fejezetekben felvázolt stratégia pénzügyi megvalósítása, így elsődlegesen azok pénzügyi megvalósíthatóságát jelentő kalkulációk. Terjedelme: 2-10 oldal.
  •  Megvalósíthatóság (+ kalkulációk)
  • Átfogó marketing terv
  • Likviditás és megtérülés (+ kalkulációk)