Szakképzési hozzájárulás 2012
There are no translations available.

A tavaly novemberben elfogadott 2011. évi CLV. törvény alapján jelentős változásokkal számolhatunk a szakképzési hozzájárulási kötelezettség megállapításával, bevallásával kapcsolatban is.


A legfontosabb változások a következők:

 • A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.
 • A szakképzési hozzájárulás mértéke a szociális hozzájárulási alap 1,5 %-a, mely bruttó kötelezettség.
 • Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz eleget (átalányadózó), a szakképzési hozzájárulás tekintetében a 2011. évi CLV. törvény alapján nem keletkezik bevallási és elszámolási kötelezettsége. Fizetési kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesíti.
 • A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő adózó a bruttó kötelezettségét 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alap-normatíva alapján, a 2012. évet követően pedig a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alap-normatíva alapján, az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel csökkentheti. Ha a csökkentő tétel összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.
 • Fontos, s a hozzájárulásra kötelezetteket érzékenyen érintő változás, hogy 2012-től nincs lehetőség csökkenteni a bruttó kötelezettséget a fejlesztési támogatásról szóló megállapodással, sem a saját dolgozók képzési költségeinek elszámolásával.
 • A szakképzési hozzájárulást minden adózónak a naptári évre kell megállapítani, melyet elektronikus úton vall be és fizeti meg a tárgyévet követő év február 25. napjáig az állami adóhatóságnak.

  A hozzájárulásra kötelezett az év 1–11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, melyet időarányosan csökkenteni lehet a törvényben meghatározott ún. csökkentő tétellel.

  A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 25. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
 • A költségvetési számla száma: NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056061, az adónem kódja: 182
 • Az adóelőleg bevallási kötelezettséget havonta, a tárgyhónapot követő hó 12.-ig, az éves bevallási kötelezettséget a tárgyévet követő év február 25. napjáig kell teljesíteni elektronikus úton az erre rendszeresített 1212 számú nyomtatványon.
Az egyéni vállalkozók esetében saját maga után továbbra sem kell fizetni a szakképzési hozzájárulást, de szintén nem terheli fizetési kötelezettség az egyéni cégben, közjegyzői, ügyvédi, végrehajtói valamint szabadalmi ügyvivő irodában a személyes közreműködő tagot.
 
2012-ben sem kell a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló után szakképzési hozzájárulást fizetni. Nem köteles szakképzési hozzájárulást fizetni továbbá a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben keletkező szociális hozzájárulás adóalapja után azon egészségügyi szolgáltató, amely az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik, valamint közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról szóló törvény szerinti kedvezményezett tevékenysége ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő, szociális hozzájárulási adóalapja után.